Teapot.1000x1000

Teapot

nakladatelství a knihkupectví

Nakladatelství a knihkupectví Teapot se specializuje na vydávání bibliofilií. Kniha v našem pojetí je chápána jako umělecký artefakt – harmonický součin a soulad všech řemesel a umění, jež se na její výrobě podílejí. Naším cílem je maximálně propojit samozřejmě text s ilustrací, ale též se zajímavými a inovativními písmy, papíry, luxusní typografií a vazbou.

Knihy vždy vycházejí v limitovaném počtu maximálně 150ti kusů, z nichž je každý podepsaný a číslovaný originál, obsahující originály autorských litografií. V edici Nakladatelství Teapot již byly vydány tyto bibliofilie: Proměna (2017, Franz Kafka, litografie Petr Nikl), Antikódy (2016,Václav Havel, litografie Štefan Tóth), Černá Vzducholoď (text i grafiky Jiří Suchý.

Knihy Proměna v roce 2017 a Antikódy v roce 2016 byly oceněny odbornou porotou soutěže Nejkrásnější kniha roku, kterou každoročně pořádá Památník Národního Písemnictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Proměna v této soutěži v dubnu 2017 získala první místo ,,Ceny svazu polygrafických podnikatelů.“
Více na