Skolamichael.1000x1000

Škola Michael

design interiérů

Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola nabízí zájemcům studium uměleckého oboru Design interiéru. Jedná se o obor s velmi širokým záběrem znalostí přesahující do dalších oborů, jako je produktový design či design nábytku. Mladí designéři se během studia naučí pracovat s klientem, prezentovat své projekty i výslednou práci v oblasti marketingu, pracují na reálných zakázkách, aktivně se účastní zajímavých soutěží, spolupracují s renomovanými profesionály z oboru, navštěvují designérská studia a mezinárodní veletrhy zaměřené na daný umělecký obor. Účastní se zahraničních stáží v rámci programů Evropské unie.

Připravují se na cestu interiérového designéra nebo na studium na vysoké škole. Pokračovat mohou i ve studiu na vyšší odborné škole, kde si prohlubují své znalosti a ještě zkvalitní přípravu na vlastní tvorbu v reálném světě. Velkým přínosem je i kooperace s dalšími uměleckými obory, které škola nabízí: Fotografická tvorba, Filmová tvorba, Grafický design a Management a produkce.