Novagalerie.1000x1000

Nová galerie

Mária Gloze

současná malba

Cílem Nové galerie je vybudovat dlouholetou prací jednu z nejlepších českých galerií, která se bude podílet na aktivitách nejen u nás, ale i v zahraničí v nejvyspělejších galerijních konfrontacích a trzích. Galerie se snaží a vytváří jasný program, který je generačně i stylově různorodý, pro širokou veřejnost zajímavý a přitažlivý. Vždy ale program Nové galerie prezentuje a bude prezentovat jen nejvyšší možnou kvalitu.

Výstavní prostor galerie má 450m 2 , což umožňuje vystavení i větší kolekce velkoformátových uměleckých děl a členité uspořádání výstavního prostoru poskytuje široké možnosti při architektuře jednotlivých výstav. Nová galerie se profiluje ve vynikající galerii na české galerijní scéně, vytváří zdravou konkurenci či doplňuje jiné zajímavé galerie a spektrum autorů podílejících se na prezentaci naší kultury jak v našem, tak zahraničním veřejném prostoru.

Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2